Duurzaamheid

De gemeente Steenwijkerland is zich zeer bewust van het belang en de waarde van de omliggende natuur. Deze natuurlijke schoonheid is de belangrijkste attractie van de regio. Beheer van natuur en landschap is daarom een voorwaarde voor de verdere toeristische ontwikkeling. Natuurmomenten en Staatsbosbeheer bezitten en beheren grote delen van het Nationaal Park. Samen met toeristische ondernemers werken zij aan een duurzame toekomst voor het gebied.

 

Innovatie

In Waterreijk Weerribben Wieden is innovatie niet alleen het introduceren van nieuwe producten voor toeristen. Het is meer de visie en de integrale aanpak. Dat is belangrijk voor de regio. Deze aanpak leidt tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld toeristen die kunnen participeren in het riet oogsten. Een ander voorbeeld zijn de elektrisch aangedreven boten die bijdragen aan de identiteit van het gebied.

Veerkracht

"De regio toont veerkracht en aanpassingsvermogen", aldus de jury. De turfindustrie heeft plaats gemaakt voor de rietteelt en de ontwikkeling van een aantrekkelijke duurzame toeristische bestemming. Duurzaamheid blijkt diep geworteld te zijn en is onderdeel van de identiteit van de regio. Deze sterk ontwikkelde identiteit is een belangrijke voedingsbodem voor de samenwerking tussen ondernemers, natuurbeheerorganisaties en overheden in het gebied. Het is ook deze identiteit waar dankbaar en uitstekend gebruik van gemaakt wordt bij het vermarkten van de regio. Klik hier voor de website van WaterReijk Weerribben Wieden.